Overtuigingen

De gedacht die je hebt zijn bepalend. Hoe we denken, welke betekenis we eraan geven en hoe we hier mee om gaan of welke actie we ondernemen bepaald wie we zijn.

Je conditionering, jouw verhaal of visie is een verzameling overtuigingen.

Welke gedachten heb jij het meest?

Veelvoorkomende gedachten kosten je energie. We gaan hier een betekenis aan geven en daar een emotie bij vormen. Hieruit volgt ons gedrag.
Tackle je negatieve emoties! Positief denken is een heel ander iets dan positief zijn!

De emotionele betekenis die je geeft aan een gedachte bepaalt je gedrag en je gedrag bepaalt je resultaten die je behaalt, hoe je overkomt op anderen en hoe je jezelf ontwikkelt.

Emoties bepalen hoe je jezelf voelt, maak je jezelf zorgen, heb je spijt, ben je boos of verdrietig is misschien een vorm van tijdsverspilling, het levert je enkel negatieve gevoelens op. Indien je blijft hangen in het verleden is het erg moeilijk om stappen vooruit te komen, en worden je overtuigingen gevormd door de ervaringen uit je verleden.

Leven zonder angst bestaat niet, maar angst kan je wel verlammen en veel ellende veroorzaken. Indien je overtuiging is dat je niet goed genoeg bent, waarschijnlijk iets toch niet kan of denkt dat niemand jouw kennis of expertise kan gebruiken. Dan maakt deze overtuiging dat je niet tot actie over gaat.


De hersenen zijn drieledig opgebouwd.
Het oude reptielen brein, ook wel de hersenstam genoemd, gericht op ons overleven, ademhaling, slikken, en hartslag. Maar ook honger, seks en vecht of vlucht respons zitten hier.

Daarna ontwikkelde wij ons 'limbische systeem'. Dit is wat we in de evolutie het emotionele brein noemen. Hier zit je korte termijn geheugen. Hier wordt tevens bepaalt welke herinneringen worden opgeslagen, gebaseerd op de emotionele respons die deze ervaring oproept. De hippocampus zorgt voor je recente herinneringen en stuurt dit naar je hersenschors (het onderdeel van de volgende ontwikkeling van je hersenen) waar het voor de lange termijn wordt opgeslagen. Dit systeem is nauw gekoppeld aan je geur. Daarom kunnen sommige geuren zulke rijke herinneringen met zich mee dragen. Emoties gebaseerd op angst en verlangen evolueerden om de instinctieve driften van het reptielen brein te steunen.

Als derde ontwikkelt onze hersenschors, het centrum van typisch menselijke functies. Het ontvangen en verwerken van zintuiglijke informatie, leren, het geheugen en het initiëren van gedachten en handelingen, en van gedrag en sociale integratie.

Verband Mindset en Gezondheid

Wat we verwachten denken heeft een grote invloed op hoe we ons voelen maar ook op andere uitgangspunten. Deze geest lichaam connectie is erg sterk en moet in balans zijn om zowel mentaal als fysiek gezond te blijven.

Over het algemeen zijn wij opgevoed in de westerse maatschappij dat je genen voor een groot deel bepalen wie je bent en wat je voorland is!
Ofwel als de halve familie rugklachten heeft, ben je gedoemd dit ook te krijgen.

Maar als je genen exact alles voor je hebben bepaald...... Dan zouden eeneiige tweelingen exact dezelfde aandoeningen of ziekten moeten krijgen, en wellicht zelfs dezelfde sterfdag moeten hebben? Dat klinkt ongeloofwaardig toch? Feitelijk is het zo dat er een gemiddeld verschil in leeftijd verwachting tussen eeneiige tweelingen is van 10 jaar!

Sinds de jaren 90 is de epigenetica steeds meer op de voorgrond getreden. Dr. Bruce Lipton heeft hier veel onderzoek naar gedaan.
Zijn visie; niet de celkern met het DNA bepaald hoe je cellen zich gedragen, maar de omgevingsfactoren!
In principe is je DNA een soort van blauwdruk van je mogelijkheden. Ik zal niet beweren dat iedereen opera zanger(-es) kan worden hiervoor is wat aangeboren talent handig. Maar of je deze vaardigheid daadwerkelijk ontwikkelt is niet afhankelijk van je setje genen, maar van welke input je er zelf aan geeft.

Met omgevingsfactoren bedoelen we dus welke mogelijkheden geef jij je lichaamscellen. Voed je ze goed, zodat ze gezond blijven. Zorg je voor genoeg rust en slaap zodat ze kunnen herstellen en daag je ze voldoende uit door zowel fysiek als mentaal actief te zijn.

Wanneer je er van overtuigd bent dat je denk patronen van invloed zijn op je gezondheid komt dat geheel overeen met bovenstaande visie.

Onze mindset heeft invloed op onze motivatie. Als we ons voelen alsof we een actief persoon zijn, leven we zo en vice versa.
Als we ons minder actief voelen dan anderen, voelen we ons gestressed en meer depressief, zeer welbekende factoren voor slechte gezondheids outcome.

Een laatste belangrijke is het placebo effect.
Recente studies tonen aan dat het placebo effect het daadwerkelijk zelf herstellend vermogen van het menselijk lichaam is. Niets van toevalligheden, niets grijs gebied. Gewoon aantoonbaar! Wanneer je overtuigd bent van de werking van iets, dan werkt het vaak ook! Dat noemen wij dus placebo in de huidige wetenschap.
Honderden studies hebben inmiddels bewezen dat je mindset en dus de kracht van je gedachten verandering processen kunnen stimuleren in je lichaam. Zowel in de aansturing van onze genen, als op celniveau en tevens in de werking en bouw van onze hersenen. Op deze manier is elke cel beïnvloedbaar binnen al onze eigenschappen van ons bewegend functioneren.